4g

Kinh nghiệm tiết kiệm 3G, 4G cho điện thoại

Kinh nghiệm tiết kiệm 3G, 4G cho điện thoại

Mặc định Facebook sẽ bật tính năng tự động mở video, việc này không chỉ làm người dùng cảm thấy khó chịu mà còn gây tiêu tốn dung lượng mạng của bạn. Vì vậy hãy tắt nó đi. Mạng 3G,