chia sẻ video

Những điều thú vị về trang chia sẻ video Youtube

Những điều thú vị về trang chia sẻ video Youtube

Trong giai đoạn đầu, hướng phát triển của YouTube không như những gì mà các bạn đang nhìn thấy hiện nay. Một vài câu chuyện nội bộ cho thấy YouTube khởi đầu từ website hẹn hò video có tên “Tune