chuyển mã vùng điện thoại

Chuyển mã vùng điện thoại với VNPT Update Contact

Chuyển mã vùng điện thoại với VNPT Update Contact

Khác với các ứng dụng chỉnh sửa số liên lạc khác trên Store, VNPT Update Contact được cập nhật sẵn các mã vùng ngay bên trong ứng dụng và điều này giúp bạn thay đổi các số trong danh bạ