đánh giá Samsung Galaxy J7 Prime

Đánh giá điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime bản thương mại

Đánh giá điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime bản thương mại

J7 Prime đã chứng tỏ nỗ lực của Samsung trong việc thu hút người dùng cũng như cải thiện khả năng cạnh tranh ở phân khúc tầm trung. Đây là lần đầu tiên Samsung trang bị cho một chiếc tầm