đánh giá Sony Xperia XZ

Đánh giá điện thoại Sony Xperia XZ

Đánh giá điện thoại Sony Xperia XZ

Sony cũng rất chú trọng cho yếu tố camera khi đưa thêm cảm biến điều chỉnh nhiệt màu để cải thiện khả năng cân bằng trắng. Tuy nhiên, lại một lần nữa, hãng này không gây được sự ấn tượng