đánh giá Ultrabook Toshiba Kirabook

Đánh giá laptop Ultrabook Toshiba Kirabook

Đánh giá laptop Ultrabook Toshiba Kirabook

Nhìn chung, Kirabook là một sản phẩm khá tốt, nhưng các điểm mạnh của máy vẫn chưa thực sự xứng đáng với tầm giá cao cấp như hiện tại. Ngay cả khi bạn không bị giới hạn về kinh phí,