điện thoại Wexler Zen 5.5s LTE

Đánh giá điện thoại giá rẻ Wexler Zen 5.5s LTE

Đánh giá điện thoại giá rẻ Wexler Zen 5.5s LTE

Chất lượng ảnh chụp khi đủ sáng ở mức trung bình, độ nét, chi tiết, màu sắc đều không có gì ấn tượng, tạm đủ để lưu giữ khoảnh khắc và chia sẻ nhanh lên mạng xã hội. Camera trước