google

Những điều thú vị về trang chia sẻ video Youtube

Những điều thú vị về trang chia sẻ video Youtube

Trong giai đoạn đầu, hướng phát triển của YouTube không như những gì mà các bạn đang nhìn thấy hiện nay. Một vài câu chuyện nội bộ cho thấy YouTube khởi đầu từ website hẹn hò video có tên “Tune

Điện thoại không viền sẽ lên ngôi trong gian tới

Điện thoại không viền sẽ lên ngôi trong gian tới

Sharp có lẽ là một trong những nhà sản xuất hướng tới xu hướng smartphone không viền đầu tiên với chiếc Aquos Crystal. Tuy nhiên chiếc smartphone này không được chú ý nhiều bởi xu hướng này quá mới, thương