Ipad

Những thắc mắc của người dùng với Ipad

Những thắc mắc của người dùng với Ipad

Nếu có người hỏi về tương lai của iPad trong 3 năm nữa, khi chạm đến cột mốc kỷ niệm 10 năm kể từ thời điểm ra mắt, không ai có thể dám chắc được điều gì sẽ xảy ra