laptop Acer Aspire E5

Đánh giá laptop Acer Aspire E5

Đánh giá laptop Acer Aspire E5

Những thay đổi nhỏ so với E1 của E5 khiến giá trị của laptop này được tăng lên. Bất cứ ai đang tìm kiếm một laptop toàn diện ở mức giá rẻ nên chọn E5, giá trị của E5 sẽ