Samsung Galaxy J5 Prime

Đám giá điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime

Đám giá điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime

J5 Prime kế thừa được thiết kế thân kim loại chắc chắn và dễ cầm từ mẫu đàn anh Galaxy J7 Prime. Màn hình và pin bị rút gọn chút so với J6 Prime song chất lượng vẫn đủ đáp