sản xuất chip

Tự sản xuất chip sẽ trở thành xu hướng của các hãng công nghệ

Tự sản xuất chip sẽ trở thành xu hướng của các hãng công nghệ

Còn quay về thời điểm hiện tại, LG lại một lần nữa thất thế khi bị người đồng hương “phỏng tay trên” bằng cách bao thầu lô hàng Snapdragon 835 mới nhất! Rõ ràng, nếu chọn chiến lược ra mắt