thông tin Dell Inspiron 14-5447

Đánh giá máy tính xách tay Dell Inspiron 14-5447

Đánh giá máy tính xách tay Dell Inspiron 14-5447

Với mức giá khoảng 14 triệu đồng, Dell Inspiron 14-5447 là một lựa chọn tốt nhờ cấu hình khá mạnh đủ đáp ứng tốt các công việc cơ bản như duyệt web, soạn văn bản, thậm chí nâng cao hơn