thông tin điện thoại HTC Desire 10 Pro

Đánh giá điện thoại HTC Desire 10 Pro

Đánh giá điện thoại HTC Desire 10 Pro

Desire 10 Pro là sản phẩm thể hiện nỗ lực thay đổi của HTC để thu hút người dùng. Máy vẫn mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của HTC song chỉ một đường viền vàng đã tạo được sự