thông tin Ultrabook XPS 11

Đánh giá laptop Ultrabook XPS 11

Đánh giá laptop Ultrabook XPS 11

Dell tuyên bố XPS 11 là một sản phẩm laptop lai tablet có trọng tâm là chế độ tablet. Dù hơi nặng khi sử dụng ở chế độ tablet, XPS 11 vẫn mang tới hiệu năng xử lý mạnh mẽ,